Tuesday, 26 May 2015

Aiste - Polaiteoirí

Cé a bheadh in a pholaiteoir in Éirinn sa lá atá inniu ann!

An mbíonn tú ag féachaint ar an teilifís, ag éisteacht leis an raidió nó an léann tú na nuachtáin na laethanta seo? Bhuel, i mo thuairim, má dhéanann tú aon cheann de na nithe seo tá scéal éigin cloiste nó léite agat faoin pholaiteoirí, táim cinnte dearfach de! Is minic a bhíonn siad I mbéal na ndaoine. Ní théann lá thart nach mbíonn tagairt do pholaiteoirí sna meáin. Bíonn siad líon lán de thuairiscí fúthu agus cé chomh dona is atá siad. Ní thuigim sonas gur mhaith le héinne a bheith ina pholaiteoir!


Dar leo féin gur daoine iad a dhéanann rogha den pholaitíocht chun leas na tíre a dhéanamh, gnáth dhaoine a bhfuil coinsias sóisialta láidir acu agus a théann i muinín na ndaoine chun vótaí a fháil. An amhlaidh a thiocfaidh na daoine leis an tuairim seo?
Níl a fhios agam cén fáth go mbeadh duine ar bith ag iarraidh a bheith ina pholaiteoir sa lá atá inniu ann. Tá meas agus muinín an phobail caillte ag na polaiteoirí. Bíonn drogall ar dhaoine focal ar bith a chreidiúint í bhéal polaiteora agus ní thógfá ar an bpobal é, ar ndóigh an dearcadh seo bheith acu mar go bhfuil údar maith acu leis. Is dócha go dtuigeann an pobal fírinne an tseanfhocal ‘Is fusa geallúint ná comhlíonadh’. Bíonn polaiteoirí i gcónaí ag déanamh gealltanais bréagacha.


Níor mhaith liom a bheith i mo pholaiteoir. Ceapaim gur post an-deacair é post an pholaiteora. Níl aon dabht ach go bhfuil an Tíogar Ceilteach, a bhí go rábach le blianta beaga anuas, caillte agus curtha faoin am seo agus táimid báite sa ghéarchéim eacnamaíochta. Tá an tír i stát uafásach agus tá se an-deacair ar na polaiteoirí. Chuaigh an méad dífhostaíochta in olcas, tá daoine ag fulaingt ach chuir an Rialtas ciorraithe uafásacha i bhfeidhm san earnáil phoiblí agus ar an bpobal i gcoitinne. Ghearr siad an infheistíocht i gcursaí sláinte agus i gcúrsaí oideachas agus tacaíochtaí dífhostaíochta agus mar sin tá fearg an domhan ar mhuintir na hÉireann.


Bíonn daoine i gcónaí ag gearán faoi na polaiteoirí. Lá i ndiaidh lae, cloistear polaiteoirí ag iarraidh an dallamullóg a chur orainn agus iad ag rá nach bhfuil aon rogha acu. Mar shampla, deir siad nach bhfuil aon airgead acu ach níl deacracht ar bith acu na billiúin euro a aimsiú do na bainc. Is as seo a eascraíonn an fhearg, an easpa muiníne agus an múisiam atá le feiceáil i ngach uile áit aoine. Is iomaí cúis ghearáin eile atá ag daoine maidir le gníomhaíochtaí, nó easpa gníomh, ár bpolaiteoirí. Tá sé an-deacair gach duine a shásamh. Is cuma cad a dhéanann tú, beidh duine éigin ag gearán. Mar sin, níl a fhois agam cé a bheadh ina pholaiteoir in Éirinn sa lá atá inniu ann!


Bhí go leor scannail i measc na bpolaiteoirí le blianta beaga anuas. Léiríodh i mblianta go raibh polaiteoirí áirithe ag iarraidh costaisí taistil a bhí ró-ard ar fad agus anois tá brú an-mhór orthu go léir gan airgead an íocaí cánach a chaitheamh go mídhleathach.


Is cinnte go bhfuil polaiteoirí maithe agus droch pholaiteoirí ann ach sin a tharlaíonn i ngach gné den tsaol. Ceapaim go mba cheart do gach polaiteoir a dhícheall a dhéanamh ar son na ndaoine a thug vóta dó/di. An t-aon rud a thaitheodh liom faoi phost an pholaiteora ná an pá maith agus na laethanta saoire fada atá acu. Ach fós, ní dhéanfainn an post sin ar ór ná airgead agus níl a fhois agam cén fáth go ndeánfadh duine ar bith é ach oiread!Saturday, 7 February 2015

Excellent geography site!! Must see!

Just seen this website, brilliant for all leaving cert geography!! Definitely a must see for everyone studying leaving cert geography!!

http://lcgeography.preswex.ie/

Sunday, 7 December 2014

Irish prepositions/réamhfhocail chomhshuite and examples of use

I already have notes on the réamhfhocail chomhshuite posted on this blog but once again for grinds I made up a table showing the main ones and a few examples of when they are used so I thought that might be helpful!

There are lots more examples of when they are used but this is just some!

Ag, Ar, Do and Le are first because they are the most commonly used so i would recommend definitely knowing them! The others are important but not used as often so unless you are trying to do very well I wouldn't worry too much about them :)
If you have any questions about other times they are used feel free to comment below or message me on twitter :)Ag
Ar
Le
Do
Agam
Orm
Liom
Dom
Agat
Ort
Leat
Duit
Aige
Air
Leis
Do
Aici
Uirthi
Léi
Di
Sinn
Againn
Orainn
Linn
Dúinn
Sibh
Agaibh
Oraibh
Libh
Daoibh
Siad
Acu
Orthu
leo
Dóibh

Own something
Illness
Feelings
Hair

Verbs:
teip – to fail
déan dearmand ar – to forget
 glaoch ar – to call
cuir ceist ar – to ask
 Lig + ar - allow
With mé

Verbs:
éist – to listen
taithin – to like/enjoy


Verbs:
tabhair- to give
taispeáin – to show
Inis – to tellAs
ó
Faoi
De
Roimh
I
Chuig
Asam
Uaim
Fúm
Díom
Romham
Ionam
Chugam
Asat
Uait
Fút
Díot
Romhat
Ionat
Chugat
As
Uaidh
Faoi
De
Roimhe
Ann
Chuige
Astí
Uaithi
Fúithi
Di
Roimpi
Inti
Chuici
Sinn
Asainn
Uainn
Fúinn
Dínn
Romhainn
Ionainn
Chugainn
Sibh
Asaibh
Uaibh
Fúibh
Díbh
Romhaibh
Ionaibh
Chugaibh
Siad
Astu
Uathu
Fúthu
Díobh
Rompu
Iontu
Chucu

Bain geit/ taitneamh as
Fright/enjoy

éirigh as - retire
lig + beic + as

From

téastaigh
About
Ag caint/
gáire/
magadh 
Bain + éadaí – to take off

Buíoch – thankful

Fáilte

In 

Place

Writing to someone
Seol
Scríobh